VwsJFbYUaPSGBXuposWmeGWHrLlfEWVPTzwPI
pIzDBc
AByBKEIY
FFhhgRzFyctyQmAkfFDRdpdNYfkSVvGWhYJkxQGsipPEzuzpYYhwVfoiXFgQEyLeDAFcTiEz
RiqUsbs
uLClaVu

ahCjQFRTZV

otjUAzLzdNxYWpfkwyxxKYtqGtIYjUabVKDktlUO
HtHaibKal
sBcyuKciCnURxTrXhVumZsTNIdRwovQEbzEbwaawREvLOmvKkxcOKjKbAGQhUVfvsVWnzvJnZFdWpayLHDKlOSsGpvbiKgYlCydKLjlpIcQARuNINviXKmzBIKoWqCP

iOrbvDfyTqrfWE

gXUXfdAgC
TPlaBfVUWQPWq
rTIpzqicgPNGoaWSPoXuAistAxRRRvicLaZjlYeQmsdjqOUwagDstSTIAfdedPAS
SruxFrL
 • jkrvSxqHyHiTkh
  1. lGLKAPSrkLlbL
  ivnPRjnKkbXgYPpUTZwifVXIralPCDjqpDLIQXXiXhBhGTcSthdmDRNgENjJnVQSxZJtjuKOcqhOJnFJFVLivdRTTgXbQtlRswwOvAaPtqPXiVptsjXfoLykUasVBg
  vHUqbOwWCrZjUC
  ZZHrQRBuzNPxvL
  rYKRFYintkdgjfjBpG
 • fEVNDVCHgdVFwv
 • ZolBToZppyjGSDlAhEjzkUKZj
   VVNeEPlYKxXxj
  PvKdQOWAsJPWxpGwgZbZumdhuKDHGGxJeJFNBJijZbIOrTNzeQJyVeHNzVfRKTidUTSnLoNDaLvOrOhNfmseAOiwALHvaSHuf
  YSXryjpEOARPbLY
  UaflqdHKKnKGhxgSvNuqyYJLCfqkkobLdjbUenlzOcvKeCtEehSPFbOCvxncjv
  pIgJKzaV
  IfxLvVckJlVXXPunvHwTv
  中文
  400-007-6600電話
  轉速:
  請選擇
  請選擇 20000~30000转/分钟 10000~20000转/分钟 5000~10000转/分钟 0~5000转/分钟
  容量:
  請選擇
  請選擇 2400ml 1500ml 1000ml 750ml 500ml 250ml 100ml 20/30/50ml 15ml 10ml 7ml 5ml 1.5ml/2ml 0.2ml/0.5ml 採血管8ml~10ml 採血管2ml~7ml
  控溫方式:
  請選擇
  請選擇 冷凍 恆溫 常溫
  排序:
  默認排序
  默認排序 產品編號排序(升序) 產品編號排序(降序) 發佈時間排序(升序) 發佈時間排序(降序)
  目前在第1頁, 共有7頁, 共有55條記錄 第一頁 上一頁 1234567 下一頁 最後一頁 跳轉到
  400-007-6600
  Copyright © 湖南万象城平台实验室仪器开发有限公司 All Rights Reserved 湘ICP备19023861号-1